Koulutus

Uskon vahvasti siihen, että uusien asioiden oppiminen on ratkaisevan tärkeää kehittymisen kannalta. Vaikka koulutus on vain yksi tapa oppia, niin sitä ei voida sivuuttaa. Koulutuksen vahvuus on se, että suhteellisen lyhyessä ajassa pystytään käymään läpi merkittäviä tietomääriä. Toinen tärkeä asia on se, että samalla vaivalla ja ajankäytöllä voidaan kouluttaa useita ihmisiä.

Tarjoan koulutusta sekä opettajan että tuottajan roolissa. Opettajan rooli on näistä tutumpi suurelle yleisölle. Opettajana olen energinen, käytännöllinen ja erittäin selkeä. Olennaista ei ole se, mitä minä osaan ja tiedän, vaan saanko esitettyä asiani siten, että myös koulutettavat oppivat ja sisäistävät asiat. Tässä suhteessa merkittävää on paitsi sisältö, niin myös koulutuksen ja kouluttajan vaikuttavuus.

Koulutuksen tuottajana tuotan, eli suunnittelen ja järjestän koulutusta erilaisissa muutoksiin, muutosten johtamiseen ja muutosten toteuttamiseen liittyvissä asioissa. Näitä muutoksia voidaan tehdä joko yritys (ryhmä) tasolla tai sitten yksilötasolla. Tuottajan rooli tarkoittaa myös sitä, että merkittävä osa (joskus kaikki) opetuksesta hoidetaan muiden henkilöiden kuin minun toimestani. Minulle on syntynyt 20 vuoden aikana kattava ja tasokas verkosto eri alojen osaajia, joiden osaamisesta voin mennä takuuseen.