Usein kysytyt kysymykset

 

FAQ

1. Mikä tässä uravalmennuksessa on uutta ja poikkeavaa?

Osaajille (esim. asiantuntijat, päälliköt ja johtaja) ei ole tarjolla kunnollista apua. Työvoimaviranomaiset, eri oppilaitokset jne. tarjoavat uraan liittyviä palveluita, mutta asiakkaitteni mukaan he eivät koe saavansa haluamaansa apua niistä. Tarjolla oleva apu on pääosin nuorille suunnattua tai ratkaisuiltaan hyvin kaavamaista. Kaikki eivät halua ryhtyä lähihoitajiksi (HS 12.4.2015).

Kokeneet osaajat tarvitsevat sparraajan, joka tietää miten työnantajat toimivat, miten haetaan asiantuntijoiden, päälliköiden ja johtajien tehtäviin sekä miten osaaminen tuodaan selkeästi ja ymmärrettävästi esille.

Muutosjohtaminen ei ole hokkuspokkustemppuja vaan suunnitelmallista toimintaa pisteestä A pisteeseen B pääsemiseksi mahdollisimman tehokkaasti ja kivuttomasti.

Koulutus ei ole viisastelua siitä, miten kaiken voisi tehdä paremmin vaan ymmärryksen kasvattamista, todellisten työkalujen etsimistä sekä käytännössä toimivien mallien hyödyntämistä.

Uravalmennus osaajille on usein vaikeaa, jos valmentaja itse on ollut aina virkamies tai muuten tehnyt samaa työtä vaikkapa viimeiset 27,5 vuotta. On helppo haastaa valmennettavia itsensä likoon laittamisesta, mutta jos ei itse ole ollut siihen valmis, niin uskottavuudessa voi olla haasteita…

 

2. Onko tässä kysymyksessä suosioon noussut life coaching?

Ei, koska se on liian suuri kakku haukattavakseni. Minä autan osaajia työhön, johtamiseen ja uraan liittyvissä asioissa: en usko perusteettomaan positiiviseen ajatteluun, vaan realistiseen tilannekuvaan ja siitä huolimatta suunnitelmalliseen tilanteen parantamiseen.

En ole pappi enkä minkään muunkaan hengellisen avun tarjoaja. Tarjoan apua muutosjohtamiseen, muutoksessa toimimiseen ja urakehitykseen selkeiden konkreettisten toimenpiteiden kautta. Sen sijaan, että yrittäisit saada suitsukkeen syttymään meditoimalla, voisit päivittää CV:si tai tutkia systemaattisesti yritystä, josta haet töitä.
Huom! Jos sinulla on terveyden, jaksamisen tai päihteiden kanssa vakavia ongelmia, hoida ne ensin kuntoon ammattilaisten kanssa, ennen kuin lähdet vaikkapa suunnittelemaan uramuutoksia. Samoin, jos olet kokenut jonkin vakavan henkilökohtaisen menetyksen tai kriisin (esim. avioero tai läheisen kuolema), kannattaa sinun ensin palautua ja kerätä voimasi. Vasta tämän jälkeen on järkevää lähteä eteenpäin etenemään.

 

3. Et ole psykologi, opettaja etkä edes julkkis, miksi käyttäisin palveluitasi?

En olekaan. Olen vain henkilö, joka on tehnyt näitä asioita yli 20 vuotta vastaten aina suoraan maksajalle (eli työnantajalle tai yrityksen omistajille) näiden asioiden hyvin hoitamisesta. Sinä itse päätät, oletko tyytyväinen palveluihini, palveluillani on tyytyväisyystakuu.
Linkki Karin tarinaan.

 

4. Kuka voi hyötyä palveluistasi?
Uskon, että minulla on eniten annettavaa kokeneille osaajille. Eli henkilöille jotka ovat jo tai ovat hakeutumassa asiantuntijan, päällikön tai johtajan tehtäviin. Lisäksi mielelläni sparraan niitä henkilöitä, jotka suunnittelevat osaamiseen pohjautuvaa yrittämistä.

5. Mistä tiedän, ettei tämä ole humpuukia?
Kysymys on erittäin hyvä ja tärkeä. Mistä voi tietää asiantuntijaksi itseään väittävän henkilön osaamisen tason? Ensimmäinen taso on tietysti onko henkilöllä kokemusta ja koeteltua osaamista asiassa. Uskoisin, että tässä suhteessa olen erilainen kuin tyypillinen kouluttaja tai valmentaja. Olen itse taustaltani yritys- ja henkilöstöjohtaja, joka on ollut tekemässä lopullisia päätöksiä ylenemiseen, palkankorotuksiin ja rekrytointiin liittyen. Kuinka monella muulla kouluttajalla ja valmentajalla on vastaava kokemus, voi miettiä.
Toinen taso on tietysti tulokset. Onko tekeminen ollut puuhastelua, vai onko se johtanut haluttuihin tuloksiin? Olen aina ollut tulosvastuussa tekemisistäni ja useimmiten saavuttanut annetut tavoitteet. Lisäksi tarjoan jokaiselle valmennus- ja koulutusasiakkaalleni tyytyväisyystakuun, eli yhteistyön kokeileminen on täysin riskitöntä.

 

6. Käytätkö toiminnassasi joitain metodeja, esimerkiksi NLP?
En käytä. Monet näistä metodeista ovat erinomaisia oikein käytettyinä ja katastrofeja ”puoskareiden” käsissä. Pitäydyn itse vahvasti tilanteen analyysin, päätöksenteon ja suunnitelmallisen tekemisen mallissa, joka on lisäksi realistinen ja toteutettavissa. Tavoitteenani on auttaa asiakkaitani toimimaan onnistuneesti todellisessa yritysympäristössä, niillä odotuksilla ja vaatimuksilla joita heille asetettaan tai tullaan asettamaan. Realismi ja realismintaju ovat toimintani peruskivet.

7. Mitä eroa on koulutuksella ja valmennuksella?
Koulutus on minun logiikassani usein sitä, että yksi henkilö auttaa useita henkilöitä oppimaan tärkeitä asioita vuorovaikutteisessa ympäristössä. Valmennus keskittyy koulutusta enemmän siihen, että valmennettavat oppivat oman tekemisensä kautta uusia asioita sekä siihen, että he saavat uudet asiat toimimaan käytännössä.

 

8. Mitä tämä kaikki sitten maksaa?
Kyse on kokeneille osaajille tarjotuista hyödyllisistä palveluista, joten niillä on luonnollisesti hintansa. Hinta riippuu pitkälti siitä, missä muodossa yhteistyötä tehdään. Edullisinta palvelua ovat luonnollisesti monelle henkilölle tapahtuvat koulutukset ja arvokkaimpia ovat yhdelle tai pienelle joukolle suunnatut workshopit.
Koko ajan tavoitteena on kuitenkin asiakkaan auttaminen eteenpäin, tämän haluamaan suuntaan. Arvo asiakkaalle syntyy siitä, että hänellä on puolellaan ja tukenaan todella kokenut sekä tuloksillaan vakuuttanut auttaja.

 

9. Voinko ostaa palveluitasi lahjaksi esimerkiksi työkaverilleni tai miehelleni?
Kyllä, mutta vain lahjan saavan henkilön omalla suostumuksella ja sitoutumisella. Asiakkaan oma halu päästä eteenpäin ja sitoutuminen ovat välttämättömiä onnistumisen kannalta.

10. Kuinka nopeasti yhteistyö voidaan aloittaa?
Riippuu siitä mitä halutaan tehdä ja miten, mutta useimmissa tapauksissa voidaan aloittaa muutamassa päivässä.

11. Mitä tarkoittaa luottamuksellisuus?
Luottamuksellisuus on aina osa palveluita, silloin kun asiakas kokee sen tärkeäksi. Luottamuksellisuudesta tehdään sopimus. Luottamuksellisuus on minulle hyvin tuttu asia jo asianajotehtävistä ja sittemmin seurannut mukana koko urani.